Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

Lịch Khởi công – Khánh thành các cầu Tuệ Tâm năm 2019

Tháng 01/2019

Ngày 06/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh An ( Tuệ Tâm 30) tại Tỉnh Đồng Tháp do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 07/01 Thứ hai

Khánh thành cầu Tâm An (Tuệ Tâm 41) tại tỉnh Bến Tre do gia đình anh chị Duy Tùng – Thanh Thảo (TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT) tài trợ.

Ngày 10/1 Thứ năm

Khởi công cầu An Lạc 1 (Tuệ Tâm 46) tại tỉnh Trà Vinh do nhóm Thiền sinh ẩn danh tài trợ chính.

Khởi công cầu An Minh (Tuệ Tâm 47) tại tỉnh Bến Tre do công ty đào tạo GFB tài trợ.

Ngày 11/01 Thứ sáu

Khởi công Mỹ Phú 1 (Tuệ Tâm 48) tại tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (TP HCM) tài trợ.

Ngày 12/01 Thứ bảy

Khởi công cầu Mỹ Phú 2 (Tuệ Tâm 49) tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (TP HCM) tài trợ.

Ngày 13/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thịnh (Tuệ Tâm 44) tại tỉnh Trà Vinh do Bác Sĩ Nhà Đất tài trợ.

Ngày 17/01 Thứ năm

Khánh thành cầu Vĩnh Lạc An ( Tuệ Tâm 40) tại tỉnh Tiền Giang do nhóm Thiền sinh ẩn danh ẩn danh tài trợ chính.

Ngày 24/01 Thứ năm

Khánh thành cầu An Phú (Tuệ Tâm 43)  tại tỉnh Tiền Giang do hai em Bảo Khoa và Hải Kim (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 25/01 Thứ sáu

Khánh thành cầu An Phước (Tuệ Tâm 39) tại tỉnh Bến Tre do Quỹ CamLy Duong Foundation (Tp.HCM) tài trợ.

Khởi công cầu Lương Tâm (Tuệ Tâm 50) tại tỉnh Hậu Giang do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 29/01 Thứ ba

Khánh thành cầu Thái Hưng ( Tuệ Tâm 38) tại tỉnh Bến Tre do chị Đỗ Minh Hiền và các em tài trợ.

Ngày 30/01 Thứ tư

Khánh thành cầu An Lạc 1 (Tuệ Tâm 46) tại tỉnh Trà Vinh do nhóm Thiền sinh ẩn danh tài trợ chính.

 

Tháng 02/2019

Ngày 10/2 chủ nhật

Khánh thành cầu Minh Tâm ( Tuệ Tâm 45)  tại tỉnh Trà Vinh do gia đình anh chị Trần Trung – Bích Dung (Tp. HCM) cùng nhóm Anh Em thiện nguyện tài trợ.

Ngày 24/02 Chủ nhật

Khánh thành cầu Mỹ Phú 1 (Tuệ Tâm 48) và Phú Mỹ 2 (Tuệ Tâm 49) tại tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (tp HCM) tài trợ.

Ngày 27/02 Thứ tư

Khởi công cầu Thiện Tâm (Tuệ Tâm 51) tại tỉnh Bến Tre do nhóm bạn FRAMAS tài trợ.

 

Tháng 03/2019

Ngày 02/03 Thứ bảy

Khởi công cầu Trung Dũng (Tuệ Tâm 52) tại tỉnh Vĩnh Long do Gia đình anh chị Đặng Quốc Hùng – Trương Thu Thuỷ (Thủ đô Hà Nội) tài trợ.

Ngày 05/03 Thứ ba

Khởi công cầu Thiện An (Tuệ Tâm 53) ở tỉnh Vĩnh Long do các thành viên nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ.

Ngày 08/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Thanh Tịnh (Tuệ Tâm 54) tại tỉnh Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn cùng gia đình tài trợ.

Ngày 10/03 Chủ nhật 

Khởi công cầu Thiện Trí (cầu Tuệ Tâm 55) ở tỉnh Trà Vinh do Thượng tọa Giác Trí cùng Phật tử chùa Hộ Pháp (TP. Vũng Tàu) tài trợ .

Ngày 12/03 Thứ ba

Khởi công cầu Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 56) ở tỉnh Trà Vinh do Prana Group (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 15/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Lê Quang (cầu Tuệ Tâm 57) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Khởi công cầu Lê Châu (cầu Tuệ Tâm 58) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Ngày 19/03 Thứ ba

Khởi công cầu An Hội (cầu Tuệ Tâm 59) tại Bến Tre do gia đình chị Lê Thị Kim Dung (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 21/03 Thứ năm

Khởi công cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Ngày 23/03 Thứ bảy

Khởi công cầu An Phong (cầu Tuệ Tâm 61) tại Bạc Liêu.

Ngày 24/03 Chủ nhật

Khánh thành cầu Thiện Tâm (Tuệ Tâm 51) tại tỉnh Bến Tre do Nhóm Frama tài trợ.

Ngày 26/03 Thứ ba

Khởi công cầu Tuệ Tâm 62 và cầu Tuệ Tâm 63 tại Trà Vinh. 

Ngày 29/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

 

Tháng 04/2019

Ngày 03/04 Thứ tư

Khởi công cầu Hải An (cầu Tuệ Tâm 65) tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 07/04 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Minh ( Tuệ Tâm 47) tại  Bến Tre do anh Tần GFB tài trợ.

Ngày 14/04 Chủ Nhật (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Khởi công cầu Thanh Vinh (cầu Tuệ Tâm 66) tại Bến Tre do gia đình chị Thanh Vy tài trợ.

Ngày 21/04 Chủ nhật

Khởi công cầu Hòa Bình (cầu Tuệ Tâm 67) tại Vĩnh Long do 1 gia dình thiền sinh (tp. Vũng Tàu) tài trợ.

Khánh thành cầu Thiện An (cầu Tuệ Tâm 53)  ở tỉnh Vĩnh Long do các thành viên nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ.

Ngày 28 /04 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Ngày 30/04 Thứ ba

Khánh thành cầu Thanh Tịnh (cầu Tuệ Tâm 54) tại Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn và cụ Phạm Thị Thanh (TP. Vũng Tàu) cùng gia đình các em, con cháu tài trợ.

Khởi công cầu Thái Bình (cầu Tuệ Tâm 68) tại Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn và cụ Phạm Thị Hai (TP. Vũng Tàu) cùng các em, con, cháu tài trợ.

 

Tháng 05/2019

Ngày 04/05 Thứ bảy

Khánh thành cầu Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 56) tại Trà Vinh  do Prana Group (Tp. HCM) tài trợ.

Khánh hành cầu An Hội (cầu Tuệ Tâm 59) tại Bến Tre do gia đình chị Lê Thị Kim Dung (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 05/05 Chủ nhật

Khánh thành cầu Lương Tâm (cầu Tuệ Tâm 50) do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 19/05 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Phong (cầu Tuệ Tâm 61) tại Bạc Liêu do hội Để Gió Cuốn Đi (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 25/05 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thiện Trí (cầu Tuệ Tâm 55) tại Trà Vinh do Thượng tọa Giác Trí cùng Phật tử chùa Hộ Pháp (TP. Vũng Tàu) tài trợ.

Ngày 29/05 Thứ tư

Khởi công cầu Thanh Hòa (cầu Tuệ Tâm 69) tại Bến Tre do hai em Vũ Hoàng Phát và Vũ Hoàng Yến Linh tài trợ.

 

Tháng 06/2019

Ngày 02/06 Chủ nhật

Khánh hành cầu Hải An (cầu Tuệ Tâm 65) tại Vĩnh Long do gia đình anh Vũ Anh Tuấn và nhóm Anh Em Thiện Nguyện (TP. HCM) tài trợ.

Khánh thành cầu Trung Dũng (cầu Tuệ Tâm 52) tại Vĩnh Long do gia đình anh Đặng Quốc Trung (Hà Nội) tài trợ.

Ngày 09/06 Chủ nhật

Khởi công cây cầu Vinh Thái (cầu Tuệ Tâm 71) tại Bến Tre do công ty cổ phần đào tạo GFB (tp. HCM) tài trợ.

Ngày 16/06 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Thanh Vinh (cầu Tuệ Tâm 66) tại Tiền Giang do gia đình chị Thanh Vy tài trợ.

Ngày 20/06 Thứ năm

Khánh thành cầu Lê Quang (cầu Tuệ Tâm 57) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Khánh thành cầu Lê Châu (cầu Tuệ Tâm 58) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Ngày 23/06 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Khởi công cầu Vĩnh Hưng An (cầu Tuệ Tâm 70) tại Long An.

Ngày 25/06 Thứ ba

Khánh thành cầu Đại Phước 1 (cầu Tuệ Tâm 62) tại Trà Vinh do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Khánh thành cầu Đại Phước 2 (cầu Tuệ Tâm 63) tại Trà Vinh do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Khởi công cầu Ngọc An (cầu Tuệ Tâm 72) tại Sóc Trăng do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Ngày 30/06 Chủ nhật

Khởi công cầu Vinh Châu (cầu Tuệ Tâm 73) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Tuệ Tâm 74) tại Trà Vinh.

Khởi công cầu Hưng Trí (cầu Tuệ Tâm 75) tại Bến Tre.

 

Tháng 07/2019

Ngày 04/07 Thứ năm

Khởi công cây cầu Nam Giang (cầu Tuệ Tâm 76) tại tỉnh Tiền Giang do Công ty Cổ phần Quảng cáo Song Hành (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 05/07 Thứ sáu

Khởi công cây cầu Lộc An (cầu Tuệ Tâm 77) tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 06/07 Thứ bảy

Khởi công cây cầu Vĩnh Cửu (cầu Tuệ Tâm 78) tại Bến Tre.

Ngày 07/06 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Thanh Hòa (cầu Tuệ Tâm 69) tại Bến Tre.

Ngày 13/07 Thứ bảy

Khởi công cây cầu Bảo An (cầu Tuệ Tâm 79) tại Tiền Giang.

Khánh thành cây cầu Hòa Bình (cầu Tuệ Tâm 67) tại Vĩnh Long.

Ngày 14/07 Chủ nhật

Khởi công cây cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 80) tại Trà Vinh.

Khánh thành cây cầu Thái Bình (cầu Tuệ Tâm 68) tại Bến Tre.

Ngày 15/07 Thứ hai

Khởi công cây cầu Mỹ Phú 3 (cầu Tuệ Tâm 81) tại Tiền Giang.

Ngày 17/07 Thứ tư

Khởi công cây cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 82) tại Trà Vinh.

Ngày 20/07 Thứ bảy

Khánh thành cây cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

Ngày 21/07 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Vinh Thái (cầu Tuệ Tâm 71) tại Bến Tre.

Khởi công cây cầu Như Ý (cầu Tuệ Tâm 83) tại Bến Tre.

Ngày 22/07 Thứ hai

Khởi công 02 cây cầu Kim Hòa 1 & Kim Hòa 2 (Tuệ Tâm 84 & Tuệ Tâm 85) tại Trà Vinh.

Ngày 31/07 Thứ tư

Khởi công cây cầu Phú Thọ (cầu Tuệ Tâm 86) tại Vĩnh Long.

 

Tháng 08/2019

Ngày 03/08 Thứ bảy

Khánh thành cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

Ngày 04/08 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Cửu (cầu Tuệ Tâm 78) tại Bến Tre.

Ngày 06/08 Thứ ba

Khởi công cầu Nhân Hòa (cầu Tuệ Tâm 87) tại Bến Tre.

Ngày 08/08 Thứ năm

Khởi công cầu Thái Đức (cầu Tuệ Tâm 88) tại Bến Tre.

Ngày 10/08 Thứ bảy

Khởi công cầu Giang Linh (cầu Tuệ Tâm 89) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Vinh Châu (cầu Tuệ Tâm 73) tại Bến Tre.

Ngày 14/08 Thứ tư

Khởi công cầu An Thái (cầu Tuệ Tâm 91) tại Bến Tre.

Ngày 15/08 Thứ năm

Khởi công cầu An Phúc (cầu Tuệ Tâm 92) tại Bến Tre.

Ngày 16/08 Thứ sáu

Khởi công cầu An Đức (cầu Tuệ Tâm 93) tại Bến Tre.

Ngày 18/08 Chủ nhật

Khởi công cầu Lê Châu 2 (cầu Tuệ Tâm 94) tại Sóc Trăng.

Khởi công cầu Phương Gia 2 (cầu Tuệ Tâm 95) tại Sóc Trăng.

Ngày 22/08 Thứ ba

Khởi công cầu Ngọc Hòa (cầu Tuệ Tâm 96) tại Sóc Trăng.

Ngày 25/08 Chủ nhật

Khởi công cây An Hòa Phước (cầu Tuệ Tâm 90) tại Trà Vinh.

Ngày 29/08 Thứ năm

Khánh thành cầu Nam Giang (cầu Tuệ Tâm 76) tại Tiền Giang.

 

Tháng 09/2019

Ngày 04/09 Thứ tư

Khởi công cầu Mỹ Phú 4 (cầu tuệ tâm 97) tại Bến Tre.

Ngày 08/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 80) tại Trà Vinh.

Ngày 15/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Như Ý (cầu Tuệ Tâm 83) tại Bến Tre.

Khởi công cầu An Thành (cầu Tuệ Tâm 98) tại Bến Tre.

Ngày 18/09 Thứ tư 

Khánh thành cầu Kim Hòa 01 (cầu Tuệ Tâm 84) tại Trà Vinh.

Khánh thành cầu Kim Hòa 02 (cầu Tuệ Tâm 85) tại Trà Vinh.

Ngày 20/09 Thứ sáu 

Khởi công cầu Thụy Sĩ (cầu Tuệ Tâm 99) tại Tiền Giang.

Ngày 21/09 Thứ bảy

Khánh thành cầu Bảo An (cầu Tuệ Tâm 79) tại Tiền Giang

Ngày 22/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Hưng Trí (cầu Tuệ Tâm 75) tại Bến Tre.

Ngày 27/09 Thứ sáu

Khánh thành cầu Ngọc An (cầu Tuệ Tâm 72) tại Sóc Trăng.

Ngày 29/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Hưng An (cầu Tuệ Tâm 70) tại Long An.

 

Tháng 10/2019

Ngày 02/10 Thứ tư

Khánh thành cầu Diệu Thiện (cầu Tuệ Tâm 74) tại Trà Vinh.

Ngày 06/10 Chủ nhật

Khởi công cầu Phương Mỹ (cầu Tuệ Tâm 101) tại Đồng Tháp.

Ngày 07/10 Thứ hai

Khởi công cầu Vĩnh Phú 02 (cầu Tuệ Tâm 102) tại Bến Tre.

Ngày 10/10 Thứ năm 

Khánh thành cầu Lộc An (cầu Tuệ Tâm 77) tại Sóc Trăng.

Ngày 13/10 Chủ nhật

Khởi công cầu Phước Hội (cầu Tuệ Tâm 103) tại Kiền Giang.

Ngày 14/10 Thứ hai

Khởi công cầu Tân Phú (cầu Tuệ Tâm 104) tại Bến Tre.

Ngày 15/10 Thứ ba

Khởi công cầu Bình An 01 (cầu Tuệ Tâm 105) tại Kiên Giang.

Ngày 20/10 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thái (cầu Tuệ Tâm 91) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu An Phúc (cầu Tuệ Tâm 92) tại Bến Tre.

Ngày 21/10 Thứ hai

Khởi công cầu Hạnh Phúc (cầu Tuệ Tâm 106) tại Đồng Tháp.

Ngày 24/10 Thứ năm

Khởi công cầu Tuệ Tâm 107 và cầu Tuệ Tâm 108 tại Cần Thơ.

Ngày 26/10 Thứ bảy

Khánh thành cầu Giang Linh (cầu Tuệ Tâm 89) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu An Đức (cầu Tuệ Tâm 93) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Nhân Hòa (cầu Tuệ Tâm 87) tại Bến Tre.

 

Tháng 11/2019

Ngày 02/11 Thứ bảy

Khời công cầu Minh Phước (cầu Tuệ Tâm 109) tại Trà Vinh.

Khánh thành cầu An Hòa Phước (cầu Tuệ Tâm 90) tại Trà Vinh.

Ngày 08/11 Thứ sáu

Khởi công cầu Trung Liêm (cầu Tuệ Tâm 110) tại Vĩnh Long.

Ngày 09/11 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thái Đức (cầu Tuệ Tâm 88) tại Bến Tre..

Khời công cầu Thái Hòa (cầu Tuệ Tâm 111) tại Bến Tre.

Ngày 16/11 Thứ bảy

Khời công cầu Tân Hưng (cầu Tuệ Tâm 112) tại Tiền Giang.

Khời công cầu Phú Hưng (cầu Tuệ Tâm 113) tại Cần Thơ.

Ngày 20/11 Thứ tư

Khởi công cầu Thái Phước (cầu Tuệ Tâm 100) tại Tiền Giang.

Ngày 23/11 Thứ bảy

Khánh thành cầu Vĩnh Phú (cầu Tuệ Tâm 102) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Hồng Phước 2 (cầu Tuệ Tâm 114) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115) tại Long An.

Khởi công cầu Tôn Phúc (cầu Tuệ Tâm 116) tại Vĩnh Long.

Ngày 24/11 Chủ nhật

Khánh thành cầu Ngọc Hòa (cầu Tuệ Tâm 96) tại Sóc Trăng.

 

Tháng 12/2019

Ngày 01/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phương Mỹ (cầu Tuệ Tâm 101) tại Đồng Tháp.

Ngày 08/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thành (cầu Tuệ Tâm 98) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Vinh An (cầu Tuệ Tâm 117) tại Long An.

Ngày 15/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Mỹ Phú 03 (cầu Tuệ Tâm 81) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Mỹ Phú 04 (cầu Tuệ Tâm 97) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Hưng Phú (cầu Tuệ Tâm 118) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Lê Châu 02 (cầu Tuệ Tâm 94) tại Sóc Trăng.

Khánh thành cầu Phương Gia 02 (cầu Tuệ Tâm 95) tại Sóc Trăng.

Ngày 21/12 Thứ bảy

Khởi công cầu Thủy An (cầu Tuệ Tâm 119) tại Long An.

Khởi công cầu Thủy Đông (cầu Tuệ Tâm 120) tại Long An.

Ngày 22/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Minh Phước (cầu Tuệ Tâm 109) tại Trà Vinh.

Ngày 29/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phước Hội (cầu Tuệ Tâm 103) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Tân Phú (cầu Tuệ Tâm 104) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Hạnh Phúc (cầu Tuệ Tâm 106) tại Đồng Tháp.

 

Tháng 01/2020

Ngày 04/01 Thứ bảy

Khánh thành cầu Tân Hưng (cầu Tuệ Tâm 112) tại Tiền Giang.

Khánh thành cầu Phú Hưng (cầu Tuệ Tâm 113) tại Cần Thơ.

Ngày 05/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Thái Hòa (cầu Tuệ Tâm 111) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Phú Thọ (cầu Tuệ Tâm 86) tại Bến Tre.

Ngày 09/01 Thứ năm

Khánh thành cầu Thái Phước (cầu Tuệ Tâm 100) tại Tiền Giang.

Ngày 12/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Bình An 01 (cầu Tuệ Tâm 105) tại Kiên Giang.

Khởi công cầu Phát Lộc (cầu Tuệ Tâm 121) tại Kiên Giang.

Ngày 18/01 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thụy Sĩ (cầu Tuệ Tâm 99) tại Tiền Giang.

Ngày 02/02 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115) tại Long An.

Ngày 15/02 Thứ 7

Khởi công cầu Phát Lộc (cầu Tuệ Tâm 121) tại Bến Tre.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan

 • 26/3/2010-KHỞI CÔNG CẦU LONG PHÚ (CẦU TUỆ TÂM 128) TẠI SÓC TRĂNG

  29/03/2020
  0
  Thứ 5 ngày 26/3/2020, cây cầu Tuệ Tâm 128 được khởi công tại ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đại diện chính quyền địa phương cùng nhóm Tuệ Tâm VH đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ khởi công ấm cúng và gọn gàng tại ấp Mây Hắt.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU ĐẠI PHƯỚC 3 (CẦU TUỆ TÂM 127)

  27/03/2020
  0
  Trong những ngày Sài Gòn lắng xuống do tình hình dịch bệnh Covid-19, người dân ở ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh như yên lòng hơn khi thấy cây cầu Đại Phước 3 (cầu Tuệ Tâm 127) do Đồ Gỗ Xuân Bắc ở Biên Hòa – Đồng Nai tài trợ được chính thức khởi công vào ngày 26/3/2020.
  Xem chi tiết
 • TẶNG SÁCH “ HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG”

  24/03/2020
  0
  Hưởng ứng Chương trình tặng sách của nhóm Tuệ Tâm VH, nhân ngày đầu tháng 3 âm lịch, một nhà tài trợ ẩn danh thông qua nhóm muốn dành tặng cuốn sách “Hành Trình Về Phương Đông” cho 72 độc giả yêu sách đăng ký nhận sách đầu tiên. Sách sẽ được gửi đến tay độc giả theo địa chỉ đăng ký.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG CẦU AN VĨNH (CẦU TUỆ TÂM 126) TẠI BẾN TRE.

  21/03/2020
  0
  Hôm nay, trong bối cảnh cuộc sống của bà con miền Tây đang lao đao khi vừa lo lắng trước tình hình dịch bệnh, vừa phải đón chịu hạn mặn, mất mùa… thật ấm lòng biết bao khi nhóm Tuệ Tâm VH chúng tôi lại được về với bà con để trao niềm vui, yêu thương mà Mạnh thường quân lần này - Quỹ Thiện Nguyện Việt Phú - đã gửi gắm qua nhịp cầu đầy nghĩa tình.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU HƯNG TRÍ (CẦU TUỆ TÂM 125) TẠI LONG AN.

  09/03/2020
  0
  Cây cầu lần này được khởi công đúng ngày 08/03, tại Ấp Bến Kè, xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Cây cầu được mang tên cầu Hưng Trí 2 - cầu Tuệ Tâm 123.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU TÂN KHÁNH (CẦU TUỆ TÂM 124) TẠI BẾN TRE.

  08/03/2020
  0
  Ngày hôm nay, chủ nhật ngày 08/03, chúng ta cùng nhau chung sức, chung lòng đến với bà con Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, để khởi công cây cầu Tân Khánh - Cầu Tuệ Tâm 124. Và cây cầu lần này là sự đồng lòng của tập thể Tuệ Tâm VH và bạn bè, nhằm giúp bà con người dân có cây cầu mới an toàn hơn, chắc chắn hơn.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU MINH ĐỨC (CẦU TUỆ TÂM 123) TẠI BẾN TRE

  05/03/2020
  0
  Ngày 04/03/2020, nhóm Tuệ Tâm VH chúng tôi lại được hân hoan thay mặt cho một vị cao niên về ấp Ấp Tân Phú Đông B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để trao món quà chứa đầy tình thân ái mà cụ gửi gắm về cho bà con: cầu Minh Đức (cầu Tuệ Tâm 123) - một cây cầu dân sinh mà bà con nơi đây hằng mong đợi.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU THÁI TÀI (CẦU TUỆ TÂM 122) TẠI BẾN TRE.

  03/03/2020
  0
  Thật tuyệt vời khi trong cuộc sống vội vã của kinh tế khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, chúng ta vẫn có những cộng đồng, những tổ chức hội tụ những con người tốt đẹp, sống hướng đến việc lan tỏa yêu thương. Hôm nay, Tuệ Tâm VH thật may mắn khi kết nối sợi dây yêu thương với 2 nhóm đặc biệt “Món quà thứ 7” và nhóm “Sống Tối giản - trao yêu thương” - để cùng chung tay xây nên cây cầu nối nhịp bờ vui.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU VINH AN (CẦU TUỆ TÂM 117) TẠI LONG AN

  02/03/2020
  0
  Ngày hôm nay Chủ Nhật đầu tiên của tháng 03 năm 2020, bà con nhân dân hơn 200 hộ dân của xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An, đã chung niềm vui khôn xiết để đón chào khánh thành cây cầu mới cầu Vinh An (cầu Tuệ Tâm 117) trong không khí đầy ắp yêu thương.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TÔN PHÚC (CẦU TUỆ TÂM 116) TẠI VĨNH LONG

  21/02/2020
  0
  Câu chuyện của một Ngôi sao trên bầu trời: Hôm nay, tôi xin được kể cho các bạn cùng nghe câu chuyện về một người bạn của tôi, bạn ấy là một ngôi sao mới trên bầu trời. Bạn ấy sáng lấp lánh và đẹp lắm. Bạn ấy đến nơi đây trong một tâm trạng hân hoan và ngay lập tức nhận trách nhiệm bắt tay vào thực hiện công việc: hợp lực toả ánh sáng cho muôn nơi. Có vẻ bạn ấy đã quen với việc làm ấy rồi thì phải, cho nên lúc nào bạn ấy cũng nở nụ cười tươi thật tươi và hăng say thực hiện sứ mệnh của mình.
  Xem chi tiết

Chương trình từ thiện

 • 26/3/2010-KHỞI CÔNG CẦU LONG PHÚ (CẦU TUỆ TÂM 128) TẠI SÓC TRĂNG

  29/03/2020
  0
  Thứ 5 ngày 26/3/2020, cây cầu Tuệ Tâm 128 được khởi công tại ấp Mây Hắt, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Đại diện chính quyền địa phương cùng nhóm Tuệ Tâm VH đã cùng nhau tổ chức một buổi lễ khởi công ấm cúng và gọn gàng tại ấp Mây Hắt.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU ĐẠI PHƯỚC 3 (CẦU TUỆ TÂM 127)

  27/03/2020
  0
  Trong những ngày Sài Gòn lắng xuống do tình hình dịch bệnh Covid-19, người dân ở ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh như yên lòng hơn khi thấy cây cầu Đại Phước 3 (cầu Tuệ Tâm 127) do Đồ Gỗ Xuân Bắc ở Biên Hòa – Đồng Nai tài trợ được chính thức khởi công vào ngày 26/3/2020.
  Xem chi tiết
 • TẶNG SÁCH “ HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG”

  24/03/2020
  0
  Hưởng ứng Chương trình tặng sách của nhóm Tuệ Tâm VH, nhân ngày đầu tháng 3 âm lịch, một nhà tài trợ ẩn danh thông qua nhóm muốn dành tặng cuốn sách “Hành Trình Về Phương Đông” cho 72 độc giả yêu sách đăng ký nhận sách đầu tiên. Sách sẽ được gửi đến tay độc giả theo địa chỉ đăng ký.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG CẦU AN VĨNH (CẦU TUỆ TÂM 126) TẠI BẾN TRE.

  21/03/2020
  0
  Hôm nay, trong bối cảnh cuộc sống của bà con miền Tây đang lao đao khi vừa lo lắng trước tình hình dịch bệnh, vừa phải đón chịu hạn mặn, mất mùa… thật ấm lòng biết bao khi nhóm Tuệ Tâm VH chúng tôi lại được về với bà con để trao niềm vui, yêu thương mà Mạnh thường quân lần này - Quỹ Thiện Nguyện Việt Phú - đã gửi gắm qua nhịp cầu đầy nghĩa tình.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU HƯNG TRÍ (CẦU TUỆ TÂM 125) TẠI LONG AN.

  09/03/2020
  0
  Cây cầu lần này được khởi công đúng ngày 08/03, tại Ấp Bến Kè, xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Cây cầu được mang tên cầu Hưng Trí 2 - cầu Tuệ Tâm 123.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU TÂN KHÁNH (CẦU TUỆ TÂM 124) TẠI BẾN TRE.

  08/03/2020
  0
  Ngày hôm nay, chủ nhật ngày 08/03, chúng ta cùng nhau chung sức, chung lòng đến với bà con Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, để khởi công cây cầu Tân Khánh - Cầu Tuệ Tâm 124. Và cây cầu lần này là sự đồng lòng của tập thể Tuệ Tâm VH và bạn bè, nhằm giúp bà con người dân có cây cầu mới an toàn hơn, chắc chắn hơn.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU MINH ĐỨC (CẦU TUỆ TÂM 123) TẠI BẾN TRE

  05/03/2020
  0
  Ngày 04/03/2020, nhóm Tuệ Tâm VH chúng tôi lại được hân hoan thay mặt cho một vị cao niên về ấp Ấp Tân Phú Đông B, xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre để trao món quà chứa đầy tình thân ái mà cụ gửi gắm về cho bà con: cầu Minh Đức (cầu Tuệ Tâm 123) - một cây cầu dân sinh mà bà con nơi đây hằng mong đợi.
  Xem chi tiết
 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU THÁI TÀI (CẦU TUỆ TÂM 122) TẠI BẾN TRE.

  03/03/2020
  0
  Thật tuyệt vời khi trong cuộc sống vội vã của kinh tế khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, chúng ta vẫn có những cộng đồng, những tổ chức hội tụ những con người tốt đẹp, sống hướng đến việc lan tỏa yêu thương. Hôm nay, Tuệ Tâm VH thật may mắn khi kết nối sợi dây yêu thương với 2 nhóm đặc biệt “Món quà thứ 7” và nhóm “Sống Tối giản - trao yêu thương” - để cùng chung tay xây nên cây cầu nối nhịp bờ vui.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU VINH AN (CẦU TUỆ TÂM 117) TẠI LONG AN

  02/03/2020
  0
  Ngày hôm nay Chủ Nhật đầu tiên của tháng 03 năm 2020, bà con nhân dân hơn 200 hộ dân của xã Thuỷ Đông, huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An, đã chung niềm vui khôn xiết để đón chào khánh thành cây cầu mới cầu Vinh An (cầu Tuệ Tâm 117) trong không khí đầy ắp yêu thương.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TÔN PHÚC (CẦU TUỆ TÂM 116) TẠI VĨNH LONG

  21/02/2020
  0
  Câu chuyện của một Ngôi sao trên bầu trời: Hôm nay, tôi xin được kể cho các bạn cùng nghe câu chuyện về một người bạn của tôi, bạn ấy là một ngôi sao mới trên bầu trời. Bạn ấy sáng lấp lánh và đẹp lắm. Bạn ấy đến nơi đây trong một tâm trạng hân hoan và ngay lập tức nhận trách nhiệm bắt tay vào thực hiện công việc: hợp lực toả ánh sáng cho muôn nơi. Có vẻ bạn ấy đã quen với việc làm ấy rồi thì phải, cho nên lúc nào bạn ấy cũng nở nụ cười tươi thật tươi và hăng say thực hiện sứ mệnh của mình.
  Xem chi tiết