Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

Lịch Khởi công – Khánh thành các cầu Tuệ Tâm năm 2019

Tháng 01/2019

Ngày 06/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh An ( Tuệ Tâm 30) tại Tỉnh Đồng Tháp do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 07/01 Thứ hai

Khánh thành cầu Tâm An (Tuệ Tâm 41) tại tỉnh Bến Tre do gia đình anh chị Duy Tùng – Thanh Thảo (TX. Phú Mỹ, Tỉnh BRVT) tài trợ.

Ngày 10/1 Thứ năm

Khởi công cầu An Lạc 1 (Tuệ Tâm 46) tại tỉnh Trà Vinh do nhóm Thiền sinh ẩn danh tài trợ chính.

Khởi công cầu An Minh (Tuệ Tâm 47) tại tỉnh Bến Tre do công ty đào tạo GFB tài trợ.

Ngày 11/01 Thứ sáu

Khởi công Mỹ Phú 1 (Tuệ Tâm 48) tại tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (TP HCM) tài trợ.

Ngày 12/01 Thứ bảy

Khởi công cầu Mỹ Phú 2 (Tuệ Tâm 49) tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (TP HCM) tài trợ.

Ngày 13/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thịnh (Tuệ Tâm 44) tại tỉnh Trà Vinh do Bác Sĩ Nhà Đất tài trợ.

Ngày 17/01 Thứ năm

Khánh thành cầu Vĩnh Lạc An ( Tuệ Tâm 40) tại tỉnh Tiền Giang do nhóm Thiền sinh ẩn danh ẩn danh tài trợ chính.

Ngày 24/01 Thứ năm

Khánh thành cầu An Phú (Tuệ Tâm 43)  tại tỉnh Tiền Giang do hai em Bảo Khoa và Hải Kim (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 25/01 Thứ sáu

Khánh thành cầu An Phước (Tuệ Tâm 39) tại tỉnh Bến Tre do Quỹ CamLy Duong Foundation (Tp.HCM) tài trợ.

Khởi công cầu Lương Tâm (Tuệ Tâm 50) tại tỉnh Hậu Giang do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 29/01 Thứ ba

Khánh thành cầu Thái Hưng ( Tuệ Tâm 38) tại tỉnh Bến Tre do chị Đỗ Minh Hiền và các em tài trợ.

Ngày 30/01 Thứ tư

Khánh thành cầu An Lạc 1 (Tuệ Tâm 46) tại tỉnh Trà Vinh do nhóm Thiền sinh ẩn danh tài trợ chính.

 

Tháng 02/2019

Ngày 10/2 chủ nhật

Khánh thành cầu Minh Tâm ( Tuệ Tâm 45)  tại tỉnh Trà Vinh do gia đình anh chị Trần Trung – Bích Dung (Tp. HCM) cùng nhóm Anh Em thiện nguyện tài trợ.

Ngày 24/02 Chủ nhật

Khánh thành cầu Mỹ Phú 1 (Tuệ Tâm 48) và Phú Mỹ 2 (Tuệ Tâm 49) tại tại tỉnh Bến Tre do công ty TNHH Mỹ Tín (tp HCM) tài trợ.

Ngày 27/02 Thứ tư

Khởi công cầu Thiện Tâm (Tuệ Tâm 51) tại tỉnh Bến Tre do nhóm bạn FRAMAS tài trợ.

 

Tháng 03/2019

Ngày 02/03 Thứ bảy

Khởi công cầu Trung Dũng (Tuệ Tâm 52) tại tỉnh Vĩnh Long do Gia đình anh chị Đặng Quốc Hùng – Trương Thu Thuỷ (Thủ đô Hà Nội) tài trợ.

Ngày 05/03 Thứ ba

Khởi công cầu Thiện An (Tuệ Tâm 53) ở tỉnh Vĩnh Long do các thành viên nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ.

Ngày 08/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Thanh Tịnh (Tuệ Tâm 54) tại tỉnh Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn cùng gia đình tài trợ.

Ngày 10/03 Chủ nhật 

Khởi công cầu Thiện Trí (cầu Tuệ Tâm 55) ở tỉnh Trà Vinh do Thượng tọa Giác Trí cùng Phật tử chùa Hộ Pháp (TP. Vũng Tàu) tài trợ .

Ngày 12/03 Thứ ba

Khởi công cầu Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 56) ở tỉnh Trà Vinh do Prana Group (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 15/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Lê Quang (cầu Tuệ Tâm 57) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Khởi công cầu Lê Châu (cầu Tuệ Tâm 58) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Ngày 19/03 Thứ ba

Khởi công cầu An Hội (cầu Tuệ Tâm 59) tại Bến Tre do gia đình chị Lê Thị Kim Dung (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 21/03 Thứ năm

Khởi công cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Ngày 23/03 Thứ bảy

Khởi công cầu An Phong (cầu Tuệ Tâm 61) tại Bạc Liêu.

Ngày 24/03 Chủ nhật

Khánh thành cầu Thiện Tâm (Tuệ Tâm 51) tại tỉnh Bến Tre do Nhóm Frama tài trợ.

Ngày 26/03 Thứ ba

Khởi công cầu Tuệ Tâm 62 và cầu Tuệ Tâm 63 tại Trà Vinh. 

Ngày 29/03 Thứ sáu

Khởi công cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

 

Tháng 04/2019

Ngày 03/04 Thứ tư

Khởi công cầu Hải An (cầu Tuệ Tâm 65) tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 07/04 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Minh ( Tuệ Tâm 47) tại  Bến Tre do anh Tần GFB tài trợ.

Ngày 14/04 Chủ Nhật (Giỗ Tổ Hùng Vương)

Khởi công cầu Thanh Vinh (cầu Tuệ Tâm 66) tại Bến Tre do gia đình chị Thanh Vy tài trợ.

Ngày 21/04 Chủ nhật

Khởi công cầu Hòa Bình (cầu Tuệ Tâm 67) tại Vĩnh Long do 1 gia dình thiền sinh (tp. Vũng Tàu) tài trợ.

Khánh thành cầu Thiện An (cầu Tuệ Tâm 53)  ở tỉnh Vĩnh Long do các thành viên nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ.

Ngày 28 /04 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Ngày 30/04 Thứ ba

Khánh thành cầu Thanh Tịnh (cầu Tuệ Tâm 54) tại Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn và cụ Phạm Thị Thanh (TP. Vũng Tàu) cùng gia đình các em, con cháu tài trợ.

Khởi công cầu Thái Bình (cầu Tuệ Tâm 68) tại Bến Tre do cụ Phạm Thị Huấn và cụ Phạm Thị Hai (TP. Vũng Tàu) cùng các em, con, cháu tài trợ.

 

Tháng 05/2019

Ngày 04/05 Thứ bảy

Khánh thành cầu Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 56) tại Trà Vinh  do Prana Group (Tp. HCM) tài trợ.

Khánh hành cầu An Hội (cầu Tuệ Tâm 59) tại Bến Tre do gia đình chị Lê Thị Kim Dung (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 05/05 Chủ nhật

Khánh thành cầu Lương Tâm (cầu Tuệ Tâm 50) do nhóm Tuệ Tâm VH vận động.

Ngày 19/05 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Phong (cầu Tuệ Tâm 61) tại Bạc Liêu do hội Để Gió Cuốn Đi (Tp. HCM) tài trợ.

Ngày 25/05 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thiện Trí (cầu Tuệ Tâm 55) tại Trà Vinh do Thượng tọa Giác Trí cùng Phật tử chùa Hộ Pháp (TP. Vũng Tàu) tài trợ.

Ngày 29/05 Thứ tư

Khởi công cầu Thanh Hòa (cầu Tuệ Tâm 69) tại Bến Tre do hai em Vũ Hoàng Phát và Vũ Hoàng Yến Linh tài trợ.

 

Tháng 06/2019

Ngày 02/06 Chủ nhật

Khánh hành cầu Hải An (cầu Tuệ Tâm 65) tại Vĩnh Long do gia đình anh Vũ Anh Tuấn và nhóm Anh Em Thiện Nguyện (TP. HCM) tài trợ.

Khánh thành cầu Trung Dũng (cầu Tuệ Tâm 52) tại Vĩnh Long do gia đình anh Đặng Quốc Trung (Hà Nội) tài trợ.

Ngày 09/06 Chủ nhật

Khởi công cây cầu Vinh Thái (cầu Tuệ Tâm 71) tại Bến Tre do công ty cổ phần đào tạo GFB (tp. HCM) tài trợ.

Ngày 16/06 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Thanh Vinh (cầu Tuệ Tâm 66) tại Tiền Giang do gia đình chị Thanh Vy tài trợ.

Ngày 20/06 Thứ năm

Khánh thành cầu Lê Quang (cầu Tuệ Tâm 57) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Khánh thành cầu Lê Châu (cầu Tuệ Tâm 58) tại Sóc Trăng do gia đình bà Châu Thị Điều (Tp. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Ngày 23/06 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phú Mỹ An (cầu Tuệ Tâm 60) tại Vĩnh Long.

Khởi công cầu Vĩnh Hưng An (cầu Tuệ Tâm 70) tại Long An.

Ngày 25/06 Thứ ba

Khánh thành cầu Đại Phước 1 (cầu Tuệ Tâm 62) tại Trà Vinh do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Khánh thành cầu Đại Phước 2 (cầu Tuệ Tâm 63) tại Trà Vinh do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Khởi công cầu Ngọc An (cầu Tuệ Tâm 72) tại Sóc Trăng do Bác sĩ Nhà Đất tài trợ.

Ngày 30/06 Chủ nhật

Khởi công cầu Vinh Châu (cầu Tuệ Tâm 73) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Tuệ Tâm 74) tại Trà Vinh.

Khởi công cầu Hưng Trí (cầu Tuệ Tâm 75) tại Bến Tre.

 

Tháng 07/2019

Ngày 04/07 Thứ năm

Khởi công cây cầu Nam Giang (cầu Tuệ Tâm 76) tại tỉnh Tiền Giang do Công ty Cổ phần Quảng cáo Song Hành (TP. HCM) tài trợ.

Ngày 05/07 Thứ sáu

Khởi công cây cầu Lộc An (cầu Tuệ Tâm 77) tại tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 06/07 Thứ bảy

Khởi công cây cầu Vĩnh Cửu (cầu Tuệ Tâm 78) tại Bến Tre.

Ngày 07/06 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Thanh Hòa (cầu Tuệ Tâm 69) tại Bến Tre.

Ngày 13/07 Thứ bảy

Khởi công cây cầu Bảo An (cầu Tuệ Tâm 79) tại Tiền Giang.

Khánh thành cây cầu Hòa Bình (cầu Tuệ Tâm 67) tại Vĩnh Long.

Ngày 14/07 Chủ nhật

Khởi công cây cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 80) tại Trà Vinh.

Khánh thành cây cầu Thái Bình (cầu Tuệ Tâm 68) tại Bến Tre.

Ngày 15/07 Thứ hai

Khởi công cây cầu Mỹ Phú 3 (cầu Tuệ Tâm 81) tại Tiền Giang.

Ngày 17/07 Thứ tư

Khởi công cây cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 82) tại Trà Vinh.

Ngày 20/07 Thứ bảy

Khánh thành cây cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

Ngày 21/07 Chủ nhật

Khánh thành cây cầu Vinh Thái (cầu Tuệ Tâm 71) tại Bến Tre.

Khởi công cây cầu Như Ý (cầu Tuệ Tâm 83) tại Bến Tre.

Ngày 22/07 Thứ hai

Khởi công 02 cây cầu Kim Hòa 1 & Kim Hòa 2 (Tuệ Tâm 84 & Tuệ Tâm 85) tại Trà Vinh.

Ngày 31/07 Thứ tư

Khởi công cây cầu Phú Thọ (cầu Tuệ Tâm 86) tại Vĩnh Long.

 

Tháng 08/2019

Ngày 03/08 Thứ bảy

Khánh thành cầu Phương Gia (cầu Tuệ Tâm 64) tại Cần Thơ.

Ngày 04/08 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Cửu (cầu Tuệ Tâm 78) tại Bến Tre.

Ngày 06/08 Thứ ba

Khởi công cầu Nhân Hòa (cầu Tuệ Tâm 87) tại Bến Tre.

Ngày 08/08 Thứ năm

Khởi công cầu Thái Đức (cầu Tuệ Tâm 88) tại Bến Tre.

Ngày 10/08 Thứ bảy

Khởi công cầu Giang Linh (cầu Tuệ Tâm 89) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Vinh Châu (cầu Tuệ Tâm 73) tại Bến Tre.

Ngày 14/08 Thứ tư

Khởi công cầu An Thái (cầu Tuệ Tâm 91) tại Bến Tre.

Ngày 15/08 Thứ năm

Khởi công cầu An Phúc (cầu Tuệ Tâm 92) tại Bến Tre.

Ngày 16/08 Thứ sáu

Khởi công cầu An Đức (cầu Tuệ Tâm 93) tại Bến Tre.

Ngày 18/08 Chủ nhật

Khởi công cầu Lê Châu 2 (cầu Tuệ Tâm 94) tại Sóc Trăng.

Khởi công cầu Phương Gia 2 (cầu Tuệ Tâm 95) tại Sóc Trăng.

Ngày 22/08 Thứ ba

Khởi công cầu Ngọc Hòa (cầu Tuệ Tâm 96) tại Sóc Trăng.

Ngày 25/08 Chủ nhật

Khởi công cây An Hòa Phước (cầu Tuệ Tâm 90) tại Trà Vinh.

Ngày 29/08 Thứ năm

Khánh thành cầu Nam Giang (cầu Tuệ Tâm 76) tại Tiền Giang.

 

Tháng 09/2019

Ngày 04/09 Thứ tư

Khởi công cầu Mỹ Phú 4 (cầu tuệ tâm 97) tại Bến Tre.

Ngày 08/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Tuệ Linh (cầu Tuệ Tâm 80) tại Trà Vinh.

Ngày 15/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Như Ý (cầu Tuệ Tâm 83) tại Bến Tre.

Khởi công cầu An Thành (cầu Tuệ Tâm 98) tại Bến Tre.

Ngày 18/09 Thứ tư 

Khánh thành cầu Kim Hòa 01 (cầu Tuệ Tâm 84) tại Trà Vinh.

Khánh thành cầu Kim Hòa 02 (cầu Tuệ Tâm 85) tại Trà Vinh.

Ngày 20/09 Thứ sáu 

Khởi công cầu Thụy Sĩ (cầu Tuệ Tâm 99) tại Tiền Giang.

Ngày 21/09 Thứ bảy

Khánh thành cầu Bảo An (cầu Tuệ Tâm 79) tại Tiền Giang

Ngày 22/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Hưng Trí (cầu Tuệ Tâm 75) tại Bến Tre.

Ngày 27/09 Thứ sáu

Khánh thành cầu Ngọc An (cầu Tuệ Tâm 72) tại Sóc Trăng.

Ngày 29/09 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Hưng An (cầu Tuệ Tâm 70) tại Long An.

 

Tháng 10/2019

Ngày 02/10 Thứ tư

Khánh thành cầu Diệu Thiện (cầu Tuệ Tâm 74) tại Trà Vinh.

Ngày 06/10 Chủ nhật

Khởi công cầu Phương Mỹ (cầu Tuệ Tâm 101) tại Đồng Tháp.

Ngày 07/10 Thứ hai

Khởi công cầu Vĩnh Phú 02 (cầu Tuệ Tâm 102) tại Bến Tre.

Ngày 10/10 Thứ năm 

Khánh thành cầu Lộc An (cầu Tuệ Tâm 77) tại Sóc Trăng.

Ngày 13/10 Chủ nhật

Khởi công cầu Phước Hội (cầu Tuệ Tâm 103) tại Kiền Giang.

Ngày 14/10 Thứ hai

Khởi công cầu Tân Phú (cầu Tuệ Tâm 104) tại Bến Tre.

Ngày 15/10 Thứ ba

Khởi công cầu Bình An 01 (cầu Tuệ Tâm 105) tại Kiên Giang.

Ngày 20/10 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thái (cầu Tuệ Tâm 91) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu An Phúc (cầu Tuệ Tâm 92) tại Bến Tre.

Ngày 21/10 Thứ hai

Khởi công cầu Hạnh Phúc (cầu Tuệ Tâm 106) tại Đồng Tháp.

Ngày 24/10 Thứ năm

Khởi công cầu Tuệ Tâm 107 và cầu Tuệ Tâm 108 tại Cần Thơ.

Ngày 26/10 Thứ bảy

Khánh thành cầu Giang Linh (cầu Tuệ Tâm 89) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu An Đức (cầu Tuệ Tâm 93) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Nhân Hòa (cầu Tuệ Tâm 87) tại Bến Tre.

 

Tháng 11/2019

Ngày 02/11 Thứ bảy

Khời công cầu Minh Phước (cầu Tuệ Tâm 109) tại Trà Vinh.

Khánh thành cầu An Hòa Phước (cầu Tuệ Tâm 90) tại Trà Vinh.

Ngày 08/11 Thứ sáu

Khởi công cầu Trung Liêm (cầu Tuệ Tâm 110) tại Vĩnh Long.

Ngày 09/11 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thái Đức (cầu Tuệ Tâm 88) tại Bến Tre..

Khời công cầu Thái Hòa (cầu Tuệ Tâm 111) tại Bến Tre.

Ngày 16/11 Thứ bảy

Khời công cầu Tân Hưng (cầu Tuệ Tâm 112) tại Tiền Giang.

Khời công cầu Phú Hưng (cầu Tuệ Tâm 113) tại Cần Thơ.

Ngày 20/11 Thứ tư

Khởi công cầu Thái Phước (cầu Tuệ Tâm 100) tại Tiền Giang.

Ngày 23/11 Thứ bảy

Khánh thành cầu Vĩnh Phú (cầu Tuệ Tâm 102) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Hồng Phước 2 (cầu Tuệ Tâm 114) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115) tại Long An.

Khởi công cầu Tôn Phúc (cầu Tuệ Tâm 116) tại Vĩnh Long.

Ngày 24/11 Chủ nhật

Khánh thành cầu Ngọc Hòa (cầu Tuệ Tâm 96) tại Sóc Trăng.

 

Tháng 12/2019

Ngày 01/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phương Mỹ (cầu Tuệ Tâm 101) tại Đồng Tháp.

Ngày 08/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu An Thành (cầu Tuệ Tâm 98) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Vinh An (cầu Tuệ Tâm 117) tại Long An.

Ngày 15/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Mỹ Phú 03 (cầu Tuệ Tâm 81) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Mỹ Phú 04 (cầu Tuệ Tâm 97) tại Bến Tre.

Khởi công cầu Hưng Phú (cầu Tuệ Tâm 118) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Lê Châu 02 (cầu Tuệ Tâm 94) tại Sóc Trăng.

Khánh thành cầu Phương Gia 02 (cầu Tuệ Tâm 95) tại Sóc Trăng.

Ngày 21/12 Thứ bảy

Khởi công cầu Thủy An (cầu Tuệ Tâm 119) tại Long An.

Khởi công cầu Thủy Đông (cầu Tuệ Tâm 120) tại Long An.

Ngày 22/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Minh Phước (cầu Tuệ Tâm 109) tại Trà Vinh.

Ngày 29/12 Chủ nhật

Khánh thành cầu Phước Hội (cầu Tuệ Tâm 103) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Tân Phú (cầu Tuệ Tâm 104) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Hạnh Phúc (cầu Tuệ Tâm 106) tại Đồng Tháp.

 

Tháng 01/2020

Ngày 04/01 Thứ bảy

Khánh thành cầu Tân Hưng (cầu Tuệ Tâm 112) tại Tiền Giang.

Khánh thành cầu Phú Hưng (cầu Tuệ Tâm 113) tại Cần Thơ.

Ngày 05/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Thái Hòa (cầu Tuệ Tâm 111) tại Bến Tre.

Khánh thành cầu Phú Thọ (cầu Tuệ Tâm 86) tại Bến Tre.

Ngày 09/01 Thứ năm

Khánh thành cầu Thái Phước (cầu Tuệ Tâm 100) tại Tiền Giang.

Ngày 12/01 Chủ nhật

Khánh thành cầu Bình An 01 (cầu Tuệ Tâm 105) tại Kiên Giang.

Khởi công cầu Phát Lộc (cầu Tuệ Tâm 121) tại Kiên Giang.

Ngày 18/01 Thứ bảy

Khánh thành cầu Thụy Sĩ (cầu Tuệ Tâm 99) tại Tiền Giang.

Ngày 02/02 Chủ nhật

Khánh thành cầu Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115) tại Long An.

Ngày 09/02 Chủ nhật

Khánh thành cầu Hưng Phú (cầu Tuệ Tâm 118) tại Bến Tre.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức liên quan

 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU PHÁT LỘC (CẦU TUỆ TÂM 121)

  16/02/2020
  0
  Những cây cầu yêu thương đang dần được bắc lên trên khắp
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN TRUNG LIÊM (CẦU TUỆ TÂM 110) TẠI VĨNH LONG

  10/02/2020
  0
  Ngày Rằm tháng Giêng là ngày rất đặc biệt trong năm. Đó là ngày Rằm đầu tiên trong năm mới và là ngày Vía Phật. Tất cả những may mắn nhất của năm mới đều ở ngày này. Hương vị hân hoan, vui tươi của ngày Tết vẫn còn vương vấn. Bà con nông dân vẫn còn đang thảnh thơi, thư giãn để chuẩn bị cho mùa vụ đầu năm. Trong bối cảnh tràn ngập yêu thương đó, tại mảnh đất sông nước ấp 1, xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long, hơn 250 hộ dân đã cùng nhau chào mừng cây cầu mới được khánh thành.
  Xem chi tiết
 • ĐẦU XUÂN – KHÁNH THÀNH CẦU VĨNH ÂN (CẦU TUỆ TÂM 115) TẠI LONG AN

  03/02/2020
  0
  Mùa xuân là mùa khởi đầu của những điều may mắn, phước lành. Mùa xuân là mùa của nhà nhà hân hoan vui cười với những dự định cho 1 năm mới. Vào mùa xuân, già trẻ gái trai sum vầy, diện áo mới, cười nói chúc nhau những điều tốt lành. Và mùa xuân năm nay, tại mảnh đất ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An đã đón nhận một sự kiện hết sức ý nghĩa, hết sức yêu thương - khánh thành cầu từ thiện Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115)
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU THỤY SĨ (CẦU TUỆ TÂM 99) TẠI TIỀN GIANG

  18/01/2020
  0
  Đón Tết cổ truyền thật đầm ấm, an vui và thịnh vượng. Đó là khi cây cầu mang tên Thuỵ Sĩ chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng vào đúng dịp cận ngày Tết Nguyên Đán, ngày 24/12 âm lịch. Cây cầu đó là cả một bầu trời hạnh phúc với bà con ở xã Hậu Mỹ Bắc A vã xã Thiên Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
  Xem chi tiết
 • KIÊN GIANG_KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN BÌNH AN 01 (CẦU TUỆ TÂM 105)

  13/01/2020
  0
  Gia đình trở nên ấm êm hơn khi chúng ta dành thời gian chất lượng cho nhau. Ba mẹ hạn chế tối đa những cuộc hẹn bên ngoài, bớt dán mắt trên điện thoại, tivi để chuyện trò, học hành và chơi đùa cùng con trẻ. Lúc ấy chúng ta mới thấy con chúng ta đáng yêu và tài năng đến nhường nào. Trái tim chỉ trở nên màu hồng tươi thắm và đập đều nhịp yêu thương, chỉ khi ta sống chậm, cái chậm của tâm hồn rỗng rang, rộng mở để đón nhận yêu thương và chia sẻ yêu thương.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU THÁI PHƯỚC (CẦU TUỆ TÂM 100) TẠI TIỀN GIANG

  10/01/2020
  0
  Chuyện kể về NHỮNG CÂY CẦU Hôm nay, nhóm Tuệ Tâm VH
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN PHÚ THỌ (CẦU TUỆ TÂM 86) TẠI BẾN TRE

  08/01/2020
  0
  Cuộc sống ai cũng mong muốn sự phồn thịnh, đủ đầy, chính sự đủ đầy về đời sống vật chất, đã làm bước đệm cho tâm hồn của đại đa số mọi người bớt khốn khó hơn, thêm phần an yên và hạnh phúc. Có được hạnh phúc trong tâm hồn, giúp cho miệng luôn nở nụ cười, và một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thế là có sức khoẻ và sống lâu hơn, khoẻ mạnh hơn.
  Xem chi tiết
 • BẾN TRE_KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN THÁI HÒA (CẦU TUỆ TÂM 111)

  07/01/2020
  0
  Người ta không thể giải thích tại sao một bác sĩ này lại giỏi hơn một bác sĩ kia, mặc dù họ cùng hấp thụ một nền giáo dục như nhau? Và một bác sĩ giỏi, ta gọi là bác sĩ “mát tay”, nhưng thật ra đó là do tư tưởng vị y sĩ thanh cao, rung động với các luồng thần lực vũ trụ và trở thành một trung tâm vận hành các sinh lực này đến bệnh nhân. Việc hành nghề y sĩ là một bổn phận, chức vụ thiêng liêng, đòi hỏi một lương tâm, một lòng bác ái và hy sinh lớn lao chứ không thể coi như một nghề nghiệp kiếm sống thông thường.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN PHÚ HƯNG (CẦU TUỆ TÂM 113) TẠI CẦN THƠ.

  06/01/2020
  0
  Nơi nào có ước mong chân thật, nơi nào cần, nơi nào khó khăn thì cộng đồng Bác Sĩ Nhà Đất hiển hiện, như một Ông Tiên trong truyện cổ tích thuở bé thơ, biến mơ ước của người dân thành hiện thực. Đây là câu nói vừa vui, vừa có ý nghĩa đầy khích lệ mà anh em chúng tôi trao tặng cho cộng đồng Bác Sĩ Nhà Đất.
  Xem chi tiết
 • TIỀN GIANG_KHÁNH THÀNH CẦU TÂN HƯNG (CẦU TUỆ TÂM 112)

  04/01/2020
  0
  Bạn không thể thay đổi đích đến chỉ trong một đêm. Nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi của mình trong một đêm. Đã đến lúc bạn cầm lấy bánh lái và rẽ hướng chiếc xe của mình sang một hướng đi mới. Đã đến lúc bạn hướng về một đích đến mới trong cuộc đời của mình. Đã đến lúc bạn giành lại quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Ngay lúc này. Ngay bây giờ.
  Xem chi tiết

Chương trình từ thiện

 • KHỞI CÔNG XÂY CẦU PHÁT LỘC (CẦU TUỆ TÂM 121)

  16/02/2020
  0
  Những cây cầu yêu thương đang dần được bắc lên trên khắp
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN TRUNG LIÊM (CẦU TUỆ TÂM 110) TẠI VĨNH LONG

  10/02/2020
  0
  Ngày Rằm tháng Giêng là ngày rất đặc biệt trong năm. Đó là ngày Rằm đầu tiên trong năm mới và là ngày Vía Phật. Tất cả những may mắn nhất của năm mới đều ở ngày này. Hương vị hân hoan, vui tươi của ngày Tết vẫn còn vương vấn. Bà con nông dân vẫn còn đang thảnh thơi, thư giãn để chuẩn bị cho mùa vụ đầu năm. Trong bối cảnh tràn ngập yêu thương đó, tại mảnh đất sông nước ấp 1, xã Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long, hơn 250 hộ dân đã cùng nhau chào mừng cây cầu mới được khánh thành.
  Xem chi tiết
 • ĐẦU XUÂN – KHÁNH THÀNH CẦU VĨNH ÂN (CẦU TUỆ TÂM 115) TẠI LONG AN

  03/02/2020
  0
  Mùa xuân là mùa khởi đầu của những điều may mắn, phước lành. Mùa xuân là mùa của nhà nhà hân hoan vui cười với những dự định cho 1 năm mới. Vào mùa xuân, già trẻ gái trai sum vầy, diện áo mới, cười nói chúc nhau những điều tốt lành. Và mùa xuân năm nay, tại mảnh đất ấp Ông Quới, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An đã đón nhận một sự kiện hết sức ý nghĩa, hết sức yêu thương - khánh thành cầu từ thiện Vĩnh Ân (cầu Tuệ Tâm 115)
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU THỤY SĨ (CẦU TUỆ TÂM 99) TẠI TIỀN GIANG

  18/01/2020
  0
  Đón Tết cổ truyền thật đầm ấm, an vui và thịnh vượng. Đó là khi cây cầu mang tên Thuỵ Sĩ chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng vào đúng dịp cận ngày Tết Nguyên Đán, ngày 24/12 âm lịch. Cây cầu đó là cả một bầu trời hạnh phúc với bà con ở xã Hậu Mỹ Bắc A vã xã Thiên Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
  Xem chi tiết
 • KIÊN GIANG_KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN BÌNH AN 01 (CẦU TUỆ TÂM 105)

  13/01/2020
  0
  Gia đình trở nên ấm êm hơn khi chúng ta dành thời gian chất lượng cho nhau. Ba mẹ hạn chế tối đa những cuộc hẹn bên ngoài, bớt dán mắt trên điện thoại, tivi để chuyện trò, học hành và chơi đùa cùng con trẻ. Lúc ấy chúng ta mới thấy con chúng ta đáng yêu và tài năng đến nhường nào. Trái tim chỉ trở nên màu hồng tươi thắm và đập đều nhịp yêu thương, chỉ khi ta sống chậm, cái chậm của tâm hồn rỗng rang, rộng mở để đón nhận yêu thương và chia sẻ yêu thương.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU THÁI PHƯỚC (CẦU TUỆ TÂM 100) TẠI TIỀN GIANG

  10/01/2020
  0
  Chuyện kể về NHỮNG CÂY CẦU Hôm nay, nhóm Tuệ Tâm VH
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN PHÚ THỌ (CẦU TUỆ TÂM 86) TẠI BẾN TRE

  08/01/2020
  0
  Cuộc sống ai cũng mong muốn sự phồn thịnh, đủ đầy, chính sự đủ đầy về đời sống vật chất, đã làm bước đệm cho tâm hồn của đại đa số mọi người bớt khốn khó hơn, thêm phần an yên và hạnh phúc. Có được hạnh phúc trong tâm hồn, giúp cho miệng luôn nở nụ cười, và một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thế là có sức khoẻ và sống lâu hơn, khoẻ mạnh hơn.
  Xem chi tiết
 • BẾN TRE_KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN THÁI HÒA (CẦU TUỆ TÂM 111)

  07/01/2020
  0
  Người ta không thể giải thích tại sao một bác sĩ này lại giỏi hơn một bác sĩ kia, mặc dù họ cùng hấp thụ một nền giáo dục như nhau? Và một bác sĩ giỏi, ta gọi là bác sĩ “mát tay”, nhưng thật ra đó là do tư tưởng vị y sĩ thanh cao, rung động với các luồng thần lực vũ trụ và trở thành một trung tâm vận hành các sinh lực này đến bệnh nhân. Việc hành nghề y sĩ là một bổn phận, chức vụ thiêng liêng, đòi hỏi một lương tâm, một lòng bác ái và hy sinh lớn lao chứ không thể coi như một nghề nghiệp kiếm sống thông thường.
  Xem chi tiết
 • KHÁNH THÀNH CẦU TỪ THIỆN PHÚ HƯNG (CẦU TUỆ TÂM 113) TẠI CẦN THƠ.

  06/01/2020
  0
  Nơi nào có ước mong chân thật, nơi nào cần, nơi nào khó khăn thì cộng đồng Bác Sĩ Nhà Đất hiển hiện, như một Ông Tiên trong truyện cổ tích thuở bé thơ, biến mơ ước của người dân thành hiện thực. Đây là câu nói vừa vui, vừa có ý nghĩa đầy khích lệ mà anh em chúng tôi trao tặng cho cộng đồng Bác Sĩ Nhà Đất.
  Xem chi tiết
 • TIỀN GIANG_KHÁNH THÀNH CẦU TÂN HƯNG (CẦU TUỆ TÂM 112)

  04/01/2020
  0
  Bạn không thể thay đổi đích đến chỉ trong một đêm. Nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi của mình trong một đêm. Đã đến lúc bạn cầm lấy bánh lái và rẽ hướng chiếc xe của mình sang một hướng đi mới. Đã đến lúc bạn hướng về một đích đến mới trong cuộc đời của mình. Đã đến lúc bạn giành lại quyền kiểm soát cuộc đời của mình. Ngay lúc này. Ngay bây giờ.
  Xem chi tiết