Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

[wps-forum-post slug=”di%e1%bb%85n-%c4%91%c3%a0n”][wps-forum-backto slug=”di%e1%bb%85n-%c4%91%c3%a0n”][wps-forum slug=”di%e1%bb%85n-%c4%91%c3%a0n”][wps-forum-reply slug=”di%e1%bb%85n-%c4%91%c3%a0n”][wps-forum-backto slug=”di%e1%bb%85n-%c4%91%c3%a0n”]