"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

SÁCH CỦA TÁC GIẢ VÔ HỮU

Nhóm Tuệ Tâm VH xin giới thiệu đến quý độc giả các cuốn sách của tác giả Vô Hữu như sau:

– Quyển 1: Sách Vũ trụ và Con người:
– Quyển 2: Sách Sự Sống
– Quyển 3: Sách Thiền Thi

– Quyển 4: Cosmos and Man (bản tiếng Anh của sách Vũ trụ và Con người)
– Quyển 5: Sách Thiền Năng Lượng

Để biết thêm thông tin về sách, vui lòng liên hệ Mr. Tú (văn phòng lớp thiền) Sđt: 0964.679.118

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm