Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CÂM TUỆ TÂM 39 – CẦU AN PHƯỚC

Các danh mục liên quan: .