Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU BIỂN THỚI BÌNH – CẦU TUỆ TÂM 220

Các danh mục liên quan: .