Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU ĐĂNG KHOA 1-2-3 (CẦU TUỆ TÂM 174 – 175 – 176)

Các danh mục liên quan: .