Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU HÙNG TIẾN – CẦU TUỆ TÂM 144

Các danh mục liên quan: .