Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU KHÁNH TÂN – CẦU TUỆ TÂM 254

Các danh mục liên quan: .