Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU THANH XUÂN – CẦU TUỆ TÂM 215

Các danh mục liên quan: .