Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU THỊNH VƯỢNG – CẦU TUỆ TÂM 234

Các danh mục liên quan: .