Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU TRƯỜNG THẠNH – CẦU TUỆ TÂM 167Các danh mục liên quan: .