"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

CẦU TUỆ TÂM 04 – CẦU KÊNH BÀO MÔN

Cầu Tuệ Tâm 04 – Cầu Kênh Bào Môn với chiều dài 20m, rộng 2,2m và tải trọng 1 tấn được khởi công xây dựng vào ngày 29/01/2017 tại ấp Bào Môn, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Cây cầu được khánh thành vào ngày 08/03/2017 với tổng kinh phí xây dựng là 60 triệu đồng do Nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ và người dân địa phương góp công xây dựng.

Các danh mục liên quan: .