Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU DIỆU THIỆN_CẦU TUỆ TÂM 74

Các danh mục liên quan: .