"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

TẶNG SÁCH GIÁO KHOA CHO HỌC SINH TẠI HAI ĐỊA PHƯƠNG CẦU TÂN PHÚ (TUỆ TÂM 197) VÀ CẦU THUẬN PHÚ (TUỆ TÂM 198)

Các danh mục liên quan: .