"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

CHÂM NGÔN TẬP NĂM (THƠ ĐỜI THƯỜNG) – BÀI THƠ TÔI MUỐN HẠNH PHÚC.

Một người hỏi Đức Phật:

“Bạch Như Lai từ bi,

Tôi muốn có hạnh phúc.

Vậy thì phải làm gì?”

Đức Phật đáp: “Trước hết

Anh phải bỏ chữ “Tôi”.

Tiếp đến bỏ chữ “Muốn”.

Chỉ hai chữ đó thôi.

Vì “Tôi” là ích kỷ.

“Muốn” là mong, là tham.

Bỏ nó, anh hạnh phúc,

Trong ý nghĩ, việc làm.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm