"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

UNG DUNG TỰ TẠI.

– Sống như thế nào được xem là ung dung tự tại ?
* Trong một ngày, ta sống Thật với Bản Tâm hiện tiền được mấy giây, mấy phút ?
– Sáng mới ngủ dậy vọng Tâm đã phan duyên rồi:
– Hôm nay dậy( trể,sớm); hoặc nhớ lại giấc ngủ ( ngon, trằn trọc khó ngủ); Giấc mơ nếu có ( đẹp hay ác mộng )…
– Kế tiếp là tùy từng vị trí sống của mỗi người mà vọng Tâm phi nước đại: chương trình làm việc trong ngày, trách nhiệm, bổn phận, vui chơi, hẹn hò, oán giận,thương xót, nuối tiếc, lo, sợ thi nhau lần lượt xuất hiện…
– Hoặc nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, hôm kia hoặc chuyện cũ rích từ đời nào làm mình vui, buồn, yêu thích,oán ghét, nuối tiếc, giận hờn, thù hận…
.
* Những cái đó có làm cho Tâm được An không?
– Chắc chắn là không. Chưa kể đến đang nghĩ chuyện này chưa xong thì chuyện khác ập xen vào…
.
* Vậy ung dung tự tại là gì ? – Là ngược lại tất cả các điều trên.
– Nghĩa là khi việc đến thì làm, xong thì quên bằng cái Tâm hằng sáng tỏ, không dính mắc, không chấp trước:- Tức là làm mà không khởi vọng tham,sân , si…Không yêu,ghét,hận, buồn,lo , sợ …
.
* Rất khó đấy, làm sao thực hiện được ? – Đúng, rất khó khi chưa nhận ra Bản Tâm Thanh Tịnh.
– Khi nhận ra được Bản Tâm Thanh Tịnh là cái Chân Thật Rỗng Không.
– Lục dục, thất tình là vọng Tâm, là hư huyễn thì dễ nhận Thật, bỏ Giả nên dễ buông, dễ thực hiện.
.
* Làm thế nào để nhận ra Bản Tâm Thanh Tịnh ?
– Pháp Phật : – Có nhiều Pháp môn.
– Nhưng ấn tượng và sâu sắc nhất:- Là Pháp thực hành thiền trực tiếp “Diệu Pháp” mở 6 căn Rỗng Không trực nhận ra Bản Tâm thanh Tịnh ngay chính Thân- Tâm.
– Tùy duyên khế hợp thực hành.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm