"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

ĐOẠN ÁC TU THIỆN


——–
Bạn tạo tác tất cả tội nghiệp mà vẫn chưa có gặp ác báo, là nguyên nhân gì?

Do trong đời quá khứ, bạn tạo phước quá lớn; trong đời nay bạn tạo tác tội nghiệp, đương nhiên là tổn phước, sau khi tổn phước rồi bạn vẫn còn dư phước, vẫn còn dư nhiều nên bạn vẫn đang hưởng phước, đạo lý là như vậy.

Nếu như bạn hiểu rõ đạo lý này, đoạn ác tu thiện thì phước báo của bạn sẽ thù thắng hơn, đời đời kiếp kiếp cũng hưởng không hết.

Đây đều là lời chân thật. Vì vậy, người vì sao phải tạo tội nghiệp?
———
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm