Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

LỜI CHÚC GIÁNG SINH GỬI ĐẾN THẦY KÍNH YÊU.


TIN TỨC LIÊN QUAN:

Cảm nhận của thiền sinh