Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

Nhóm Tuệ Tâm VH chúc mừng Giáng sinh thầy Vô Hữu

TIN TỨC LIÊN QUAN:

Cảm nhận của thiền sinh