"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

Quả báo ác khẩu – Thích Thiện Tuệ

Ác khẩu là gì? Là chửi rủa, cọc cằn nói thô tháo thô tục với người khác. Mình nói với tâm nặng nề chì chiết đay nghiến hoặc dọa nạc sỉ bảng… Gọi là ác khẩu.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm