"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

TẶNG SÁCH “KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN” VÀ “SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT”.

Mỗi dịp tháng 4 âm lịch hàng năm, là thời khắc đặc biệt của những Phật tử gần xa tu tập hồi hướng phước báu và trí huệ dâng lên Đức Phật nhân lễ Phật Đản Sanh. Những lời dạy sâu sắc của Đức Phật được ghi nhận lại trong các Kinh được lưu truyền cho hậu thế đều chứa đựng tình thương và trí huệ bao la của Người dành cho chúng sinh. Chư Phật, Chư Bồ Tát mong chúng sinh bớt khổ, thoát khổ nơi thế gian này. Nếu có lầm đường lạc lối, các Ngài cũng dạy chúng sinh sám hối để thanh lọc thân tâm.

Hưởng ứng Chương trình tặng sách của nhóm Tuệ Tâm VH và chào mừng lễ Phật Đản sắp tới, một nhà tài trợ ẩn danh thông qua Nhóm phát tâm tặng 40 cuốn Kinh “Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện” và 40 cuốn Kinh “Sám Hối 35 Vị Phật” đến độc giả yêu kinh sách với chi tiết cụ thể như dưới đây. (Sách sẽ được gửi đến tay độc giả theo địa chỉ đăng ký).

1. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh 
Giới thiệu kinh sách:
Tông chỉ của bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nằm trong tám chữ: Hiếu đạo, Độ sanh, Bạt khổ, Báo ân chính là nói lên đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Con người biết hiếu thảo với cha mẹ thì sẽ làm trời đất rạng rỡ. Gốc rễ của cách làm người là ta phải biết bổn phận hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì cha mẹ chính là trời đất, cha mẹ là sư trưởng, cha mẹ cũng là chư Phật. Tông chỉ thứ hai của bộ kinh này là Độ sinh. Từ bờ bên này sang bờ bên kia gọi là độ, từ sinh tử đến Niết bàn cũng gọi là độ; từ phiền não tới thành Bồ đề cũng gọi là độ. Nói độ sinh chính là độ chúng sinh. Độ chúng sinh là độ tất cả mười hai loài chúng sinh, giáo hóa, khiến họ đều phát tâm Bồ đề, sớm thành Phật quả.

2. Sám Hối 35 Vị Phật
Giới thiệu kinh sách:
Sám hối nghiệp chướng là hạnh nguyện thứ tư trong Thập quảng đại nguyện mà đức Phổ Hiền Bồ Tát tuyên thuyết nơi Hoa Nghiêm đại hội. Và cũng là pháp tu thiết yếu mà hàng Phật tử thời mạt pháp nghiêm cẩn hành trì. Kinh dạy: “Nếu nghiệp ác mà có hình tướng thiệt, thời tất cả hư không cũng không thể dung chứa cho hết”. Trong Kinh, đức Phật đã dạy rằng: “Người nào chí tâm xưng niệm và kính lễ đức hiệu 35 Đức Phật, thời bao nhiêu tội nghiệp ác chướng đều tiêu diệt, được công đức rất lớn. Chính Đức Phật lúc còn tu hạnh Bồ Tát cũng nhờ đó mà đặng mau thành Phật”. 

Pháp tu này thích hợp với tất cả mọi căn cơ, trình độ nên ai cũng có thể hành trì. Người lớn tuổi, người mắc bệnh nan y có thể sám hối tại nhà. Lễ sám trọn vẹn rất tốt, nên sức khỏe yếu có thể ngồi xứng tụng và chấp tay xá cũng tốt. Chỉ cần tâm chân thành khẩn thiết tất sẽ cảm được sự gia trì và hộ niệm của chư Phật.

Đăng ký nhận sách: xin vui lòng điền các thông tin nhận sách trong biểu mẫu tại đây.

Mỗi người có thể đăng ký nhận 01 quyển hoặc 02 quyển Kinh (mỗi loại 01 quyển Kinh).

Nhóm sẽ ngừng nhận đăng ký khi hết số lượng.

Trân trọng thông báo!

 Tuệ Tâm VH

Lan tỏa yêu thương

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm