Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương.

CẦU VIỆT PHÚ – CẦU TUỆ TÂM 190

Các danh mục liên quan: .