"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa
muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương
"

"Thiền mang đến Tuệ. Tuệ sáng đưa Tâm thiện lan tỏa muôn nơi. Tuệ Tâm VH - Lan tỏa yêu thương"

LẠC HỶ TÂN NIÊN-BUỔI HỌP MẶT ĐẦU NĂM CỦA CÁC THIỀN SINH THIỀN NĂNG LƯỢNG VỚI SƯ PHỤ VÀO NGÀY 28.02.

TIN TỨC LIÊN QUAN

Xem thêm